Seminárne, bakálarske a diplomové práce

Tu môžete nájsť niektoré z mojich seminárnych prác vyprodukovaných počas univerzitných štúdií. Zverejňujem ich z troch dôvodov. Prvým je moja snaha pomôcť študentom medzinárodných vzťahov a príbuzných oborov pri písaní ich vlastných prác pomocou osvojenia si štruktúry, metód a teoretických rámcov typických pre v zahraničí produkované spoločenské vedy. Druhým dôvodom je moje presvedčenie, že tieto práce odzrkadlujú kvalitu či nekvalitu môjho analytického myslenia a poskytujú širší obraz o mojom vzdelaní. Tretím dôvodom je snaha o čo najväčšiu transparentnosť ako účinnej zbrane v boji proti rozširujúcemu sa plagiátorstvu, ktoré je častým a nepekným javom na mnohých slovenských vysokých školách, a jeho nedostatočné potieranie môže viesť napríklad aj k tragédii na poste premiéra ako je táto.

Aj keď žiadna z prác zverejnená na tomto mieste nedostala horšie hodnotenie ako A-, radím aplikovať zdravý rozum a kritické myslenie predtým ako ich budete chcieť použiť či citovať. Všetky práce sú ošetrené proti copy/paste akademikom. Nedoporučujem ich zneužitie, plagiátorstvo alebo iný súvisiaci typ akademickej nečestnosti. V prípade ich citovania nie je nutné ma kontaktovať, ale prosím o náležitý odkaz v použitej literatáre. Akékoľvek komentáre k prácam sú vítané.

Keďže som bol študentom medzinárodných vzťahov a ekonómie a aj moje súčasné výskumné záujmy sa nachádzajú v týchto oboroch, väčšina tu zverejnených prác pochádza práve z tejto oblasti. Ako si môžete všimnúť nižšie, možnosť stiahnuť prácu v pdf. formáte nie je pri každom kurze, kedže mnoho kurzov končilo záverečnými testami, alebo skúškami iného formátu.

Johns Hopkins University, SAIS, 2007-2008

THE POLITICS AND ECONOMICS OF INTERNATIONAL ENERGY - Giacomo Luciani
Midterm
Final

WEST EUROPEAN POLITICAL ECONOMIES - Erik Jones
Awakening the Bolkestein’s Monster: Explaining the French and British Response to the EU Services Directive

COMPARATIVE FOREIGN POLICY - Erik Jones
Two-Level Games and Base Politics: Understanding the Formulation of Czech and Polish Foreign Policy Responses to U.S. Military Base Deployment Proposals

REGULATION POLICIES AND INDUSTRIAL MANAGEMENT - Flavio Delbono

MACROECONOMICS - Massimiliano Marzo

INTERNATIONAL MONETARY THEORY - Gianluigi Pelloni

PUBLIC SECTOR ECONOMICS - Stefano Zamagni

TOPICS IN ECONOMIC POLICY - Herbert Grubel

SOFT POWER: AMERICA AND THE POLITICS OF EUROPEAN MODERNIZATION - David Ellwood

AMERICA AND THE WORLD SINCE 1945 - John L. Harper

Central European University (IRES), 2005-2007

HISTORY AND THEORY OF WORLD ECONOMY - Julius Horvath
Child Labour in Economic Perspective

THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY OF THE EU - Flemming Splidsboel-Hansen
The Impact of the CFSP on the EU Member States' National Foreign Policies
The Influence of Public Opinion on EU Foreign Policy (Case Study: Turkey's Road to EU)

TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND NATIONAL GOVERNMENTS - Bela Greskovits
Local Governments and Foreign Direct Investment

AMERICAN DEMOCRACY PROMOTION - Valerie Bunce
The European Union vs the United States: Democracy-Promotion Strategies Compared

EU DIPLOMACY: FROM THEORY TO ACTOR - Thomas Glaser
EU Foreign Policy: the Biggest Success and Failure

ILLICIT TRADE AND SECURITY - Aida Hozic
Political Parties as Agents of Illicit Economic Activities

THE POLITICAL ECONOMY OF THE EU - Laszlo Csaba
Book Review: Building a Dynamic Europe - The Key Policy Debates

THE POLITICAL ECONOMY OF SECTORS AND CLASSES - Bela Greskovits
coming soon

MA THESIS - Bela Greskovits
The Role of Investment Promotion Agencies at Attracting Foreign Direct Investment and Their Impact on Economic Development in Central Europe (The Czech Republic and Slovakia in Comparative Perspective)

Georgetown University, 2005

ECONOMICS & PUBLIC POLICY PROBLEMS - Thomas C. Rustici

THEORIES OF CONSTITUTIONAL INTERPRETATION - Roger Pilon

PUBLIC AFFAIRS INTERNSHIP SEMINAR - Steven F. Hayward

Univerzita Karlova (FSV), 2002-2005

BACHELOR THESIS - Petr Just
Foreign policy of the Czech and Slovak Republics towards the USA in 1993-2004 (only in Slovak)

Publikácie a nedávny výzkum

Napriek tomu, že nemám ambície zasvätiť celý svoj profesionálny život akadémii, verím v nutnosť neustáleho vzdelávania, ktoré umožňuje tým, ktorí su ochotní učiť sa, vykonávať lepšie svoju prácu a robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia. Koniec marketingového sloganu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa aj po dovŕšení môjho univerzitného vzdelania snažím participovať na rôznych výskumných projektoch spadajúcich do troch oblastí: priame zahraničné investície; analýza zahraničnej politiky; energetická politika a energetický lobbying. Nasledujúce odkazy sú ukážkami mojich aktivít z týchto oblasti.

Trnik, M.: Accession of Lithuania, Latvia and Estonia to the Schengen Agreement and its Impact on Security of the Baltic Region. In: Lupták, L.(ed): Panorama of Global Security Environment 2005-2006. Bratislava: Ministry of Defense of the Slovak Republic, 2006, pp. 237-243.

Trnik, M.: The Concept of Democracy Promotion in EU and U.S. Foreign and Security Policies. In: Lupták, L.(ed): Panorama of Global Security Environment 2006-2007. Bratislava: Ministry of Defense of the Slovak Republic, 2007, pp. 53-62.

Trnik, M.: Attracting Service Sector FDI: The Case of the Czech Republic. Research Report from an Initial Part of the Project “What Kind of Competitiveness for the Visegrad Four?”. February 2008. Economy and Society Trust, Brno.

Trnik, M.: Two-Level Games and Base Politics: Understanding the Formulation of Czech and Polish Foreign Policy Responses to U.S. Military Base Deployment Proposals. Prague: Association for International Affairs, 2008.